ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Μακράσυκας 3, 2034, Στρόβολος
22054545
info@breastcenter.org.cy

Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή

Οι Υπηρεσίες μας

 • 3D Μαστογραφία - Τομοσύνθεση
 • Υπερηχογράφημα Μαστών
 • 3D Υπερηχογράφημα Μαστών
 • Ελαστογραφία
 • Στερεοτακτική βιοψία μαστού
 • Βιοψία μαστού με υπερηχογραφική καθοδήγηση
  (core biopsy)
 • Τεστ Οστεοπόρωσης
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
 • Βιοψία θυρεοειδούς (FNA)
 • Κλινική εξέταση μαστού / θυρεοειδούς από χειρουργό
 • 2η γνώμη για προβλήματα μαστού / θυρεοειδούς